Nyt lokalt projekt vil hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet ud i jobs i hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Projektet er døbt Gudenåen som dynamo. Initiativtagere er Tørring Borgerforening og en række lokale ildsjæle i Hedensted Kommune.

”Drivkraften i Gudenåen som dynamo er et ønske om at skabe nye arbejdspladser og landsbyudvikling gennem social innovation. Projektet skal afprøver tre konkrete forsøg med lokalt bæredygtigt iværksætteri. Et af forsøgene er cafédrift på Tørring Camping”, forklarer projektleder Helle Søndergaard.

”Gudenåen som dynamo vil skabe en solid forståelse af, hvad social innovation er, og hvordan og hvornår det kan bruges til at skabe landsbyudvikling og meningsfulde job til mennesker, der har svært ved at skabe synlighed om eget potentiale og få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er vores håb, at forsøgene kan bane vejen for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet på denne måde kan kommer i hel eller delvis ordinær beskæftigelse”, forklarer Helle Søndergaard.