Statuskonferencen var tilrettelagt som en vandring gennem forsøg og resultater. Vi kunne desværre ikke gennemføre Statuskonferencen for Gudenåen som dynamo på grund af coronavirussen. Nu har du mulighed for at tilgå “konferencen” i en video, hvor vi fortæller om resultaterne.

Din mening betyder noget for Gudenåen som dynamo

Når du har set videoen, vil vi gerne høre din mening om:

  1. Hvilke resultater lægger du mest mærke til?
  2. Hvor kan resultaterne skabe værdi i dit netværk, virksomhed eller organisation?
  3. Hvordan kan vi få sociale investeringer i spil og løfte det op på et regionalt eller nationalt niveau?

Send svarene på de tre spørgsmål til projektleder Helle Søndergaard på hs@gsd.dk.

Gør du dig andre iagttagelser, er du naturligvis velkommen til at nævne dem.

 

Læs programmet for den planlagte Statuskonference