Anstændige jobs til borgere der er på kanten af arbejdsmarkedet, landsbyudvikling og økonomisk og bæredygtig vækst er målet for det ambitiøse projekt Gudenåen som dynamo, der er søsat af Tørring Borgerforening og en række lokale ildsjæle i Hedensted Kommune.

Det overordnede mål for Gudenåen som dynamo er at etablere og afprøve en innovativ og erfaringsbaseret model for, hvordan vi på lokalt plan kan skabe landsbyfornyelse baseret på samarbejde mellem institutioner, borgere og erhvervsliv ved at anvende social innovation og cirkulær økonomi.

Drivkraften i Gudenåen som dynamo er et ønske om at skabe nye arbejdspladser og landsbyudvikling gennem social innovation. Projektet skal afprøve tre konkrete forsøg med lokalt bæredygtigt iværksætteri. Et af forsøgene er cafédrift på Tørring Camping.

En central aktør i realiseringen af caféen er Gudenåkollegiet, der er et bosted for unge og voksne autister. I et samarbejde med den daglige leder, Betina Nygaard Johansen fra Foreningen Tørring Camping, vil kollegiets beboere få mulighed for at arbejde nogle timer hver uge i caféen. Succesoplevelser på en arbejdsplads, samværet med kollegerne og et større og stærkere netværk er det forventede resultat af initiativet.

Initiativ flugter med FN’s verdensmål

Gudenåen som dynamo vil skabe en solid forståelse af, hvad social innovation er, og hvordan og hvornår det kan bruges til at skabe landsbyudvikling og meningsfulde job til mennesker, der har svært ved at skabe synlighed om eget potentiale og få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Udover en cafeløsning vil Gudenåen som dynamo søsætte et skov- og cirkulært projekt samt et friluftrådsprojekt, der forhåbentligt på sigt kan blive økonomisk bæredygtige, men allerede fra dag ét giver mennesker på kanten af jobmarkedet større indhold i arbejdslivet og forbedret livskvalitet.

Projektet søger på den måde at give svar på arbejdskraftudfordringer og sociale udfordringer, og det understøtter således flere af FN’s 17 verdensmål; heriblandt Bæredygtig energi, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund og Livet på land.

LAG og Friluftsrådet støtter projektet Gudenåen som dynamo

LAG, Landdistriktspuljen, og Friluftsrådet støtter projekt Gudenåen som dynamo økonomisk, fordi det er en eksemplarisk forsøgsafprøvning af social innovation, landsbyudvikling, iværksætteri og samarbejde mellem private aktører og det offentlige.

Målet er hel eller delvis ordinær beskæftigelse uden støtte

Ledigheden er lav i Danmark, og der er mangel på arbejdskraft. Gudenåen som dynamo vil skabe løsninger på problemet ved at inkludere personer på kanten af arbejdsmarkedet. Der er mulighed for at hente yderligere arbejdskraft i de grupper af borgere, som har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller har fysiske og/eller psykiske udfordringer.

Målgruppen er ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsborgere, som står på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Investerer vi i udviklingen af deres potentiale, kan vi hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

Gudenåen som dynamo skal være en sammenslutning af frivillige, foreninger, virksomheder, forretninger, offentlige institutioner og ikke mindst menneskerne på kanten af vores lokalsamfund.

Projektet skal skabe et netværk på tværs af alder, uddannelse og social og kulturel baggrund. Netværket skal være en dynamo for at skabe hel eller delvis ordinær beskæftigelse uden støtte. Det skal ske gennem praktikker, initiativer som caféen på Tørring Teltplads og ved at arbejde på, at der skabes småjobs i nogle få timer ugentligt i private virksomheder, så borgerne opnår hel eller delvis selvforsørgelse. 

Initiativtagere til Gudenåen som dynamo

Tørring Borgerforening er projektholder, og formand Anette Lak Rasmussen er en del af den tremand store projektgruppe, der koordinerer arbejdet i Gudenåen som dynamo.

I projektgruppen sidder også Hans Vacker, der er tidligere formand for Borgerforeningen og nuværende byrådsmedlem i Hedensted Kommune, hvor han er formand for Fritidsudvalget og næstformand i Udvalget for Fritid og Fællesskab.

Det tredje ben i projektgruppen er Helle Søndergaard, der er projektleder på Gudenåen som dynamo. Helle har varetaget projektledelse af EU-projekter og har de seneste 18 år være involveret i lokale projekter som skov, integration, skole og lokalsamfund.