Initiativ flugter med FN’s verdensmål

Gudenåen som dynamo vil skabe en solid forståelse af, hvad social innovation er, og hvordan og hvornår det kan bruges til at skabe landsbyudvikling og meningsfulde job til mennesker, der har svært ved at skabe synlighed om eget potentiale og få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Udover en cafeløsning vil Gudenåen som dynamo søsætte et skov- og cirkulært projekt samt et friluftrådsprojekt, der forhåbentligt på sigt kan blive økonomisk bæredygtige, men allerede fra dag ét giver mennesker på kanten af jobmarkedet større indhold i arbejdslivet og forbedret livskvalitet.

Projektet søger på den måde at give svar på arbejdskraftudfordringer og sociale udfordringer, og det understøtter således flere af FN’s 17 verdensmål; heriblandt Bæredygtig energi, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund og Livet på land.

 

Gudenåen som dynamo arbejder med disse verdensmål