LAG og Friluftsrådet støtter projektet Gudenåen som dynamo

LAG, Landdistriktspuljen, og Friluftsrådet støtter projekt Gudenåen som dynamo økonomisk, fordi det er en eksemplarisk forsøgsafprøvning af social innovation, landsbyudvikling, iværksætteri og samarbejde mellem private aktører og det offentlige.