Målet er hel eller delvis ordinær beskæftigelse uden støtte

Ledigheden er lav i Danmark, og der er mangel på arbejdskraft. Gudenåen som dynamo vil skabe løsninger på problemet ved at inkludere personer på kanten af arbejdsmarkedet. Der er mulighed for at hente yderligere arbejdskraft i de grupper af borgere, som har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller har fysiske og/eller psykiske udfordringer.

Målgruppen er ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsborgere, som står på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Investerer vi i udviklingen af deres potentiale, kan vi hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

Gudenåen som dynamo skal være en sammenslutning af frivillige, foreninger, virksomheder, forretninger, offentlige institutioner og ikke mindst menneskerne på kanten af vores lokalsamfund.

Projektet skal skabe et netværk på tværs af alder, uddannelse og social og kulturel baggrund. Netværket skal være en dynamo for at skabe hel eller delvis ordinær beskæftigelse uden støtte. Det skal ske gennem praktikker, initiativer som caféen på Tørring Teltplads og ved at arbejde på, at der skabes småjobs i nogle få timer ugentligt i private virksomheder, så borgerne opnår hel eller delvis selvforsørgelse.