SOCIAL INNOVATION SKAL SKABE JOBS

Anstændige jobs til borgere der er på kanten af arbejdsmarkedet, landsbyudvikling og økonomisk og bæredygtig vækst er målet for det ambitiøse projekt Gudenåen som dynamo, der er søsat af Tørring Borgerforening og en række lokale ildsjæle i Hedensted Kommune.

Det overordnede mål for Gudenåen som dynamo er at etablere og afprøve en innovativ og erfaringsbaseret model for, hvordan vi på lokalt plan kan skabe landsbyfornyelse baseret på samarbejde mellem institutioner, borgere og erhvervsliv ved at anvende social innovation og cirkulær økonomi.

Drivkraften i Gudenåen som dynamo er et ønske om at skabe nye arbejdspladser og landsbyudvikling gennem social innovation. Projektet skal afprøve tre konkrete forsøg med lokalt bæredygtigt iværksætteri. Et af forsøgene er cafédrift på Tørring Camping.

En central aktør i realiseringen af caféen er Gudenåkollegiet, der er et bosted for unge og voksne autister. I et samarbejde med den daglige leder, Betina Nygaard Johansen fra Foreningen Tørring Camping, vil kollegiets beboere få mulighed for at arbejde nogle timer hver uge i caféen. Succesoplevelser på en arbejdsplads, samværet med kollegerne og et større og stærkere netværk er det forventede resultat af initiativet.