Region Midt Specialområde Autisme

Region Midt Specialområde Autisme tilbyder og videreudvikler optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

De ser på det hele menneske og det, der skal til for at skabe rammer og muligheder for et meningsfuldt voksenliv – både hvad angår bolig, uddannelse, job, trivsel, fritid og personlig udvikling.

Region Midt’s specialiserede bo- og dagtilbud Gudenåkollegiet deltager i projekt Gudenåen som dynamo. Blandt andet i form af tilknytning til caféen på Tørring Camping.